Cảm biến quang – Cấu tạo, Phân loại và Ứng dụng cảm biến quang