Cảm biến áp suất – Cấu tạo, phân loại và cách chọn sensor cảm biến áp suất